Bài 24 trang 220 SBT giải tích 12


Giải bài 24 trang 220 sách bài tập giải tích 12. Giải các phương trình sau trên tập số phức:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các phương trình sau trên tập số phức:

LG a

3x2 – 4x + 2 = 0

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\Delta ' = 4 - 3.2 =  - 2 < 0\) nên phương trình có hai nghiệm phức \({x_{1,2}} = \dfrac{{2 \pm i\sqrt 2 }}{3}\)

LG b

x2 – x + 9 = 0

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\Delta  = 1 - 4.9 =  - 35 < 0\) nên phương trình có hai nghiệm phức \({x_{1,2}} = \dfrac{{1 \pm i\sqrt {35} }}{2}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD