Giải bài 5 trang 19 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Tải về

Viết kết quả phép chia dạng a = b . q + r, với (0 nhỏ hơn hoặc bằng r < b.) a) 92727 : 6315 b) 589142 : 1093 c) 68842 : 6329

Đề bài

Viết kết quả phép chia dạng a = b . q + r, với \(0 \le r < b.\)

a) 92727 : 6315

b) 589142 : 1093

c) 68842 : 6329

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép chia và xác định a,b,q,r

a: số bị chia

b: số chia

q: thương

r: số dư

Lời giải chi tiết

a) \(92727 = 6315 . 14 + 4317\)

b) \(589142 = 1093 . 539 + 15\)

c) \(68842 = 6329 .  10 + 5552\)


Bình chọn:
4.4 trên 25 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí