Giải bài 1 trang 19 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Tải về

Đề bài

Chọn câu sai:

a) \({11.4^4} + 16\) chia hết cho 4 nên chia hết cho 2;

b) 24 . 8 – 17 chia hết cho 3;

c) \(136.3 - {2.3^4}\) chia hết cho 9;

d) Tích của ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 2, cho 3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách 1: Tính kết quả của biểu thức ra số cụ thể hoặc phân tích biểu thức thành tích.

Cách 2: Sử dụng dấu hiệu chia hết hoặc các tính chất chia hết của tổng, hiệu

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \({11.4^4} + 16 = {4.11.4^3} + 4.4 = 4\left( {{{11.4}^3} + 4} \right) \vdots 4\), do đó \({11.4^4} + 16\) chia hết cho 4, hiển nhiên cũng chia hết cho 2. Vậy a) đúng.

b) Ta có: \(24.8 - 17 = 192 - 17 = 175\) có tổng các chữ số là \(1 + 7 + 5 = 13\) \(\not{ \vdots }\) 3.

Vậy 175 hay (24 . 8 – 17) \(\not{ \vdots }\) 3. => b) sai

c) Ta có: \(136.3 - {2.3^4} = 136.3 - 2.81 = 408 - 162 = 246\),

Mà 246 có tổng các chữ số là 2+4+6=12 \(\not{ \vdots }\) 9 nên 246 hay \(136.3 - {2.3^4}\) \(\not{ \vdots }\) 9.

Vậy c) sai.

d) Giả sử 3 số tự nhiên liên tiếp lần lượt là n, n+1, n+2 (\(n \in \mathbb{N}\))

Xét tích: A = n.(n+1).(n+2)

+) Nếu n = 0: ta suy ra A = 0, vậy A chia hết cho 2 và chia hết cho 3.

+) Nếu \(n \ne 0\)

Vì trong 2 số tự nhiên liên tiếp n và n+1 luôn có một số chẵn, chẳng hạn n, ta viết n = 2q

\( \Rightarrow n(n + 1)(n + 2) = 2.q.(n + 1)(n + 2) \vdots 2\)

Vậy A luôn chia hết cho 2. (1)

Tương tự, trong 3 số tự nhiên liên tiếp ta luôn tìm được một số chia hết cho 3, chẳng hạn (n+2)

Ta viết: n+2 = 3p

\( \Rightarrow A = n(n + 1)(n + 2) = n.(n + 1).3p \vdots 3\)

Vậy A luôn chia hết cho 3.  (2)

Từ (1,2) ta kết luận: Tích của ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 2, cho 3 => d) đúng.


Bình chọn:
4.5 trên 19 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.