Giải bài 5 trang 103 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Trong hình vẽ dưới đây, hãy kể tên tất cả các góc. Dùng thước đo và sắp xếp số đo của chúng theo thứ tự giảm dần.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hai cạnh có 1 điểm chung tạo thành một góc. Điểm chung đó là đỉnh của góc

- Dùng thước đo và sắp xếp số đo của chúng theo thứ tự giảm dần.

Lời giải chi tiết

Các góc có trong hình là: \(\widehat {ABC},{\rm{ }}\widehat {BAC},{\rm{ }}\widehat {ACB},{\rm{ }}\widehat {BAD},{\rm{ }}\widehat {DAC},{\rm{ }}\widehat {BDA},{\rm{ }}\widehat {CDA}\)

Sắp xếp các góc theo thứ tự giảm dần, ta có: \(\widehat {CDA},{\rm{ }}\widehat {BDA},{\rm{ }}\widehat {BAD},{\rm{ }}\widehat {BDA},{\rm{ }}\widehat {ACB},{\rm{ }}\widehat {DAC}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu