Giải bài 4 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Một công tỉ có 30 nhân viên nam và 24 nhân viên nữ. Số nhân viên nữ chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số nhân viên công ti?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính tổng số nhân viên công ti

=> Số nhân viên nữ chiếm bao nhiêu phần trăm?

Lời giải chi tiết

Tổng số nhân viên công ti là: 

30 + 24 = 54 ( người)

Số nhân viên nữ chiếm số phần trăm là:

\(\frac{{24}}{{25}}\).100% = 44,44%

Đáp số: 44,44%

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu