Giải bài 4 trang 4 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát các hình 1, 2, 3 SGK (trang 98 - 99), em hãy cho biết các hình đó thể hiện nội dung gì. Qua khai thác các hình đó các em rèn luyện được các kĩ năng gì của môn Địa lí?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đọc tên các hình để biết nội dung của chúng.

- Qua đó, nhận biết kĩ năng địa lí sẽ được rèn luyện.

Lời giải chi tiết

- Nội dung các hình thể hiện:

+ Hình 1: Lát cắt về cấu tạo của Trái Đất.

+ Hình 2: Biểu đồ số dân trên thế giới qua các năm.

+ Hình 3: Bản đồ biển và đại dương trên thế giới.

- Các kĩ năng của môn Địa lí sẽ được rèn luyện:

+ Kĩ năng phân tích hình ảnh.

+ Kĩ năng nhận xét, phân tích biểu đồ.

+ Kĩ năng sử dụng bản đồ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 19 phiếu

Các bài liên quan: - Bài mở đầu