Giải bài 1 trang 4 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Ở Tiểu học, em đã bước đầu được làm quen với một số kiến thức địa lí. Em hãy cho biết:

- Ba kiến thức đã học ở lớp 4

- Ba kiến thức địa lí đã học ở lớp 5

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhớ lại những kiến thức địa lí đã được học ở lớp 4, lớp 5.

Lời giải chi tiết

- Ba kiến thức đã học ở lớp 4

+ Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du.

+ Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng.

+ Vùng biển Việt Nam; các đảo, quần đảo.

- Ba kiến thức địa lí đã học ở lớp 5

+ Tự nhiên Việt Nam.

+ Dân cư Việt Nam.

+ Kinh tế Việt Nam.


Bình chọn:
4.6 trên 35 phiếu

Các bài liên quan: - Bài mở đầu