Giải bài 3 trang 4 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Lựa chọn đáp án đúng.

Các khái niệm địa lí cơ bản nào dưới đây không học ở lớp 6?

A. Các khái niệm địa lí chung về Trái Đất.

B. Các khái niệm về kinh tế Việt Nam.

C. Các khái niệm về các thành phần tự nhiên của Trái Đất.

D. Các khái niệm về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc SGK Địa lí lớp 6 (phần mục lục) để thấy được nội dung chương trình.

Lời giải chi tiết

Khái niệm địa lí cơ bản không học ở lớp 6:

B. Các khái niệm về kinh tế Việt Nam.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

Các bài liên quan: - Bài mở đầu