Giải bài 4 trang 17 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Tải về

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết kết quả của dãy phép tính sau có tận cùng là chữ số nào. 2021 . 2022 . 2023 . 2024 + 2025 . 2026 . 2027 . 2028 . 2029

Đề bài

Không thực hiện phép tính, hãy cho biết kết quả của dãy phép tính sau có tận cùng là chữ số nào.

2021 . 2022 . 2023 . 2024 + 2025 . 2026 . 2027 . 2028 . 2029

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tìm chữ số tận cùng của từng số hạng, trong đó mỗi số hạng lại là một tích, chữ số tận cùng của 1 tích bằng chữ số tận cùng của tích các chữ số tận cùng.

Bước 2. Tìm chữ số tận cùng của tổng 2 chữ số hàng đơn vị.

Lời giải chi tiết

Ta có: chữ số tận cùng của 2021 . 2022 . 2023 . 2024 là chữ số tận cùng của tích 1.2.3.4  (= 24) là chữ số 4.

Tương tự: chữ số tận cùng 2025 . 2026 . 2027 . 2028 . 2029 là chữ số tận cùng của tích 5.6.7.8.9 (= 15120) là chữ số 0.

Vậy chữ số tận cùng của tổng cần tìm là chữ số 4.


Bình chọn:
4.6 trên 39 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí