Giải bài 2 trang 17 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo

Tải về

Tính nhanh: a) 43^2 + 43.57 b)59^2 - 59.19 c) 119.3^4 + 81

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính nhanh:

a) \({43^2} + 43.57\)             

b) \({59^2} - 59.19\)         

c) \({119.3^4} + 81\)

Câu a

a) \({43^2} + 43.57\) 

Phương pháp giải:

Viết lũy thừa về dạng tích hoặc số tự nhiên, sau đó sử dụng tính chất phân phối để ghép thành tổng hoặc hiệu có kết quả là các số tròn chục.

Lời giải chi tiết:

a) \({43^2} + 43.57 = 43.43 + 43.57 = 43.\left( {43 + 57} \right) = 43.100 = 4300\)

Câu b

b) \({59^2} - 59.19\)

Phương pháp giải:

Viết lũy thừa về dạng tích hoặc số tự nhiên, sau đó sử dụng tính chất phân phối để ghép thành tổng hoặc hiệu có kết quả là các số tròn chục.

Lời giải chi tiết:

b) \({59^2} - 59.19 = 59.59 - 59.19 = 59.\left( {59 - 19} \right) = 59.40 = 2360.\)

Câu c

c) \({119.3^4} + 81\)

Phương pháp giải:

Viết lũy thừa về dạng tích hoặc số tự nhiên, sau đó sử dụng tính chất phân phối để ghép thành tổng hoặc hiệu có kết quả là các số tròn chục.

Lời giải chi tiết:

c) \({119.3^4} + 81 = 119.81 + 1.81 = \left( {119 + 1} \right).81 = 120.81 = 9720\)


Bình chọn:
4.4 trên 21 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.