Giải bài 3 trang 17 Sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo


Tìm số tự nhiên x, biết: a) 24.(x - 16) = 12^2 b) (x^2 - 10):5 = 3

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm số tự nhiên x, biết:
a) \(24.(x - 16) = {12^2}\)

b) \(({x^2} - 10):5 = 3\)

Câu a

a) \(24.(x - 16) = {12^2}\)

Lời giải chi tiết:

a) \(24.(x - 16) = {12^2}\)     

     \(\begin{array}{l}24.(x - 16) = 144\\x - 16 = 144:24\\x - 16 = 6\\x = 6 + 16\\x = 22.\end{array}\)

Vậy x = 22.

Câu b

b) \(({x^2} - 10):5 = 3\)

Lời giải chi tiết:

b) \(({x^2} - 10):5 = 3\)

\(\begin{array}{l}{x^2} - 10 = 3 \times 5\\{x^2} - 10 = 15\\{x^2} = 15 + 10\\{x^2} = 25\\x = 5.\end{array}\)

Vậy x = 5.


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu