Giải bài 4 trang 103 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Cho C là trung điểm của đoạn thẳng AB, O là trung điểm của đoạn thẳng AC.

a) Hãy tìm độ dài của AC, CB và AO nếu AB = 2 cm

b) Hãy tìm độ dài của AB, AC và AO nếu CB = 3,4 cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu M là trung điểm của AB thì \(MA = MB = \frac{{AB}}{2}\)

Lời giải chi tiết

 

a) Nếu AB = 2cm thì AC = CB =2 : 2 = 1 (cm),  AO = 1: 2 = 0,5 (cm)

b) Nếu CB = 3,4cm thì AC = 3,4 cm; AB = 3,4 + 3,4 = 6,8 cm; AO = AC: 2 = 1,7 cm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu