Giải bài 3 trang 61 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng? Chữ cái nào vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tâm đối xứng (nếu có) của một hình là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm tương ứng bất kì trên hình đó.

Trục đối xứng (nếu có) của một hình là đường thẳng chia hình thành hai phần, mà hai phần đó phải chồng khít lên nhau.

Lời giải chi tiết

Những chữ cái có tâm đối xứng là:  S, I, O, N
Những chữ cái vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng là: I và O

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Hình có tâm đối xứng