Giải bài 3 trang 46 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy chú thích các bộ phận: "dòng chính, chi lưu, phụ lưu, ranh giới lưu vực sông" cho mô hình mẫu sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 1 SGK để hoàn thành bài tập.

Hình 1. Mô hình hệ thống sông

Lời giải chi tiết

(1) Ranh giới lưu vực sông

(2) Phụ lưu

(3) Dòng chính

(4) Chi lưu


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài