Giải bài 10 trang 48 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Nêu ví dụ về vai trò của nước ngầm trong:

- Sinh hoạt

- Nông nghiệp

- Du lịch

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức thực tế của bản thân để làm bài.

Lời giải chi tiết

Ví dụ về vai trò của nước ngầm trong:

- Sinh hoạt: cung cấp nước cho mục đích sinh hoạt quahifnh thức giếng khoan, giếng đào,...

- Nông nghiệp: cung cấp nước tưới cho cây trồng, chăn nuôi,...

- Du lịch: nước ngầm phục vụ du lịch (các hang động, nước khoáng, nước khoáng nóng,...).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài