Giải bài 10 trang 48 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Nêu ví dụ về vai trò của nước ngầm trong: - Sinh hoạt - Nông nghiệp - Du lịch

Đề bài

Nêu ví dụ về vai trò của nước ngầm trong:

- Sinh hoạt

- Nông nghiệp

- Du lịch

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức thực tế của bản thân để làm bài.

Lời giải chi tiết

Ví dụ về vai trò của nước ngầm trong:

- Sinh hoạt: cung cấp nước cho mục đích sinh hoạt qua hình thức giếng khoan, giếng đào,...

- Nông nghiệp: cung cấp nước tưới cho cây trồng, chăn nuôi,...

- Du lịch: nước ngầm phục vụ du lịch (các hang động, nước khoáng, nước khoáng nóng,...).


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- KNTT - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí