Giải bài 11 trang 48 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Nêu một số biện pháp sử dụng hợp lí và bảo vệ nước ngầm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

Lời giải chi tiết

Một số biện pháp sử dụng hợp lí và bảo vệ nước ngầm:

- Tiết kiệm nước trong sinh hoạt và sản xuất.

- Khai thác và sử dụng có quy hoạch

- Xử lí rác thải công nghiệp, sinh hoạt đúng quy định

- Trồng cây xanh, trồng rừng...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài