Giải bài 2 trang 61 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hình nào sau đây có tâm đối xứng? Hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó (nếu có).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tâm đối xứng của một hình (nếu có) là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm tương ứng bất kì trên hình đó.

Lời giải chi tiết


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Hình có tâm đối xứng