Giải bài 2 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần:

1,23; -1,23; 0,12; 0,121; 0,02; -0,002; 0,1.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sắp xếp các số âm trước và các số dương sau.

Lời giải chi tiết

Các số theo thứ tự tăng dần:

-1,23;   -0,02;  -0,002;  0,1;  0,12;  0,121; 1,23.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu