Câu hỏi trắc nghiệm trang 67 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát các chữ cái HANOI và xác định đúng, sai cho các phát biểu sau:

a) Chữ H là hình vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng.

b) Chữ A là hình có trục đối xứng và không có tâm đối xứng.

c) Chữ N là hình không có trục đối xứng và không có tâm đối xứng.

d) Chữ O là hình vừa có trục đối xứng vừa có tâm có tâm đối xứng.

e) Chữ I là hình có trục đối xứng và không có tâm đối xứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tâm đối xứng (nếu có) của một hình là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm tương ứng bất kì trên hình đó.

Trục đối xứng (nếu có) của một hình là đường thẳng chia hình thành hai phần, mà hai phần đó phải chồng khít lên nhau.

Lời giải chi tiết

a) Đúng

b) Đúng

c) Đúng

d) Đúng

e) Sai

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài