Bài 4 trang 58 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hình nào sau đây có tâm đối xứng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tâm đối xứng của một hình (nếu có) là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm tương ứng bất kì trên hình đó.

Lời giải chi tiết

Hình thứ nhất có tâm đối xứng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài