Bài 2 trang 76 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Trong hình bên, em hãy dự đoán xem ba điểm nào thẳng hàng. Sau đó hãy dùng thước để kiểm tra kết quả.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Ba điểm phân biệt A, B, C cùng thuộc một đường thẳng được gọi là ba điểm thẳng hàng.

- Ba điểm D, E, F không cùng thuộc bất kì một đường thẳng nào được gọi là ba điểm không thẳng hàng.

Lời giải chi tiết

Các điểm thẳng hàng là: (G, K, P); ( E, K, F); (H,K,Q).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài