Giải câu 3 trang 97 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tổng hợp lại kết quả chơi của cả lớp theo mẫu Bảng 9.10

Lời giải chi tiết

 Giả sử lớp em thu được kết quả như sau:

Cặp chơi số

E thắng

O thắng

1

X

 

2

X

 

3

 

X

4

X

 

5

 

X

6

X

 

7

X

 

8

X

 

9

X

 

10

 

X

11

 

X

12

X

 

13

X

 

14

 

X

15

X

 

16

X

 

17

 

X

18

X

 

19

X

 

20

X

 

21

X

 

22

 

X

23

X

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 97