Giải bài 6.46 trang 27 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Mẹ mua cho Mai một hộp sữa tươi loại 1 000 ml.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mẹ mua cho Mai một hộp sữa tươi loại 1 000 ml. Ngày đầu mai uống \(\dfrac{1}{5}\) hộp; ngày tiếp theo Mai uống tiếp \(\dfrac{1}{4}\) hộp. Hỏi:

Câu a

Sau hai ngày hộp sữa tươi còn lại bao nhiêu phần?

Phương pháp giải:

Tính tổng số phần sữa tươi Mai uống trong 2 ngày.

Số phần còn lại= 1- số phần Mai đã uống trong 2 ngày.

Lời giải chi tiết:

Tổng số phần sữa tươi Mai uống trong 2 ngày là:

\(\dfrac{1}{5} + \dfrac{1}{4} = \dfrac{4}{{20}} + \dfrac{5}{{20}} = \dfrac{9}{{20}}\) (hộp sữa)

Số phần còn lại: \(1 - \dfrac{9}{{20}} = \dfrac{{20}}{{20}} - \dfrac{9}{{20}} = \dfrac{{11}}{{20}}\)(hộp sữa)

Câu b

Tính lượng sữa tươi còn lại sau hai ngày.

Phương pháp giải:

Muốn tìm \(\dfrac{m}{n}\) của một số a cho trước ta tính \(a.\dfrac{m}{n}\)\(\left( {m \in \mathbb{N},n \in \mathbb{N}*} \right)\)

Lời giải chi tiết:

Lượng sữa tươi còn lại sau 2 ngày là: \(\dfrac{{11}}{{20}}.1000 = 550\left( {ml} \right)\)


Bình chọn:
4.7 trên 119 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí