Giải bài 6.44 trang 27 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Thay số thích hợp vào dấu “?”.

\(\dfrac{{ - 10}}{{16}} = \dfrac{?}{{56}} = \dfrac{{ - 20}}{?} = \dfrac{{50}}{?}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai phân số \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\) thì \(a.d = b.c\)

Lời giải chi tiết

\(\dfrac{{ - 10}}{{16}} = \dfrac{?}{{56}}\) nên \((-10).56 = 16. ?\) . Do đó, dấu “?” thứ nhất là  \( - 10.56:16 =  - 35\)

\(\dfrac{{-10}}{{16}} = \dfrac{{ - 20}}{?}\) nên \((-10).? = 16. (-20)\) . Do đó, dấu “?” thứ hai là \(16.\left( { - 20} \right):\left( { -10} \right) = 32\)

\(\dfrac{{ - 10}}{{16}} = \dfrac{{50}}{?}\) nên \((-10).? = 16. 50\) . Do đó, dấu “?” thứ ba là \(16.50:\left( { - 10} \right) =  - 80\)

Vậy \(\dfrac{{ - 10}}{{16}} = \dfrac{{ - 35}}{{56}} = \dfrac{{ - 20}}{{32}} = \dfrac{{50}}{{ - 80}}\)


Bình chọn:
4.7 trên 179 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.