Giải bài 6.44 trang 27 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Bài 6.44. Thay số thích hợp vào dấu “?”.

\(\dfrac{{ - 10}}{{16}} = \dfrac{?}{{56}} = \dfrac{{ - 20}}{?} = \dfrac{{50}}{?}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai phân số \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\) nếu \(a.d = b.c\)

Lời giải chi tiết

 \(\dfrac{{ - 10}}{{16}} = \dfrac{?}{{56}}\)  nên dấu “?” thứ nhất là  \( - 10.56:16 =  - 35\)

\(\dfrac{{35}}{{56}} = \dfrac{{ - 20}}{?}\) nên dấu “?” thứ hai là \(56.\left( { - 20} \right):\left( { - 35} \right) = 32\)

\(\dfrac{{ - 20}}{{32}} = \dfrac{{50}}{?}\) nên dấu “?” thứ ba là \(32.50:\left( { - 20} \right) =  - 80\)

Vậy \(\dfrac{{ - 10}}{{16}} = \dfrac{{ - 35}}{{56}} = \dfrac{{ - 20}}{{32}} = \dfrac{{50}}{{ - 80}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập cuối chương VI