Giải bài 6.40 trang 26 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính giá trị của biểu thức sau:

B=\(\frac{1}{3}.b+ \frac{2}{9}.b – b: \frac{9}{4}\) với \(b=\frac{9}{10}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt b làm thừa số chung, thu gọn B rồi thay \(b=\frac{9}{10}\) vào B

Lời giải chi tiết

\(B=\frac{1}{3}.b+\frac{2}{9}.b– b: \frac{9}{4}= \frac{1}{3}.b+\frac{2}{9}.b – b. \frac{4}{9}\)

\(=b(\frac{1}{3}+\frac{2}{9}-\frac{4}{9})=b. (\frac{3}{9}+\frac{2}{9}-\frac{4}{9})= b. \frac{1}{9} \)

Thay \(b=\frac{9}{10}\) vào B, ta được

B= \(b=\frac{9}{10}. \frac{1}{9}= \frac{1}{10}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 25