Giải bài 6.39 trang 26 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính một cách hợp lí

B=\(\frac{5}{13}.\frac{8}{15} + \frac{5}{13}.\frac{26}{15} - \frac{5}{13}. \frac{8}{15}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng a.b+ a.c+a.d= a(b+c+d)

Lời giải chi tiết

 B=\(\frac{5}{13}.\frac{8}{15} + \frac{5}{13}.\frac{26}{15} - \frac{5}{13}. \frac{8}{15}\)

\(=\frac{5}{13}.(\frac{8}{15} +\frac{26}{15} - \frac{8}{15})\)

\(=\frac{5}{13}.\frac{26}{15}\)

\(=\frac{2}{3}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 25