Giải bài 5 trang 76 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo


Khu vực đậu xe oto của một cửa hàng có dạng hình chữ nhật với chiều dài 14m, chiều rộng 10 m. Trong đó, một nửa khu vực dành cho quay đầu xe, hai góc tam giác để trồng hoa và phần còn lại chia đều cho bốn chỗ đậu oto a) Tính diện tích chỗ đậu xe dành cho một oto. b) Tính diện tích dành cho đậu xe và quay đầu xe.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khu vực đậu xe oto của một cửa hàng có dạng hình chữ nhật với chiều dài 14m, chiều rộng 10 m. Trong đó, một nửa khu vực dành cho quay đầu xe, hai góc tam giác để trồng hoa và phần còn lại chia đều cho bốn chỗ đậu oto

a) Tính diện tích chỗ đậu xe dành cho một oto.

b) Tính diện tích dành cho đậu xe và quay đầu xe.

Câu a

a) Tính diện tích chỗ đậu xe dành cho một oto.

Phương pháp giải:

a) Tính diện tích một hình bình hành (tương ứng với chỗ đậu xe dành cho một oto)

Lời giải chi tiết:

Chiều cao của mỗi hình bình hành hay một nửa chiều rộng của hình chữ nhật là:

10 : 5 = 2 (m)

Diện tích mỗi hình bình hành là: 3 . 5 = 15 (\({m^2}\))

Vậy diện tích mỗi chỗ đậu xe là 15\({m^2}\)

Câu b

b) Tính diện tích dành cho đậu xe và quay đầu xe.

Phương pháp giải:

Cách 1: Tổng diện tích trừ đi diện tích 2 góc tam giác để trồng hoa.

Cách 2: Tổng diện tích phần đậu xe và quay xe.

Lời giải chi tiết:

b) Cách 1:

 Mỗi góc tam giác để trồng cây có độ dài 2 cạnh góc vuông là 5m và 14 – 3. 4 = 2(m)

\( \Rightarrow \)Tổng diện tích trồng hoa là: \(2.\frac{1}{2}.2.5 = 10\;({m^2})\)

Diện tích khu vực đậu xe hình chữ nhật là: 10 . 14 = 140 (\({m^2}\))

Vậy diện tích dành cho đậu xe và quay đầu xe là: 140 – 10 =  130 (\({m^2}\))

Cách 2:

Diện tích dành cho đậu xe là: 4 . 15 = 60 (\({m^2}\))

Diện tích quay đầu xe là hình chữ nhật với chiều dài 14m và chiều rộng 5m là:

14 . 5 = 70 (\({m^2}\))

Vậy tổng diện tích dành cho đậu xe và quay đầu xe là: 60 + 70 = 130 (\({m^2}\))


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài