Giải bài 4 trang 75 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 40 m, chiều rộng 30 m với lỗi đi hình bình hành rộng 2 m (xem hình bên). Tính diện tích phần mảnh vườn không tính lối đi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Diện tích cả hình chữ nhật trừ đi phần diện tích lỗi đi hình bình hành.

Lời giải chi tiết

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là: 40.30 = 1200(\({m^2}\))

Diện tích lối đi hình bình hành là: 2.30 = 60 (\({m^2}\))

Vậy diện tích mảnh vườn không tính lối đi là: 1200 – 60 = 1140 (\({m^2}\))


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài