Giải Bài 2.29 trang 43 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Hai số nguyên tố được gọi là sinh đôi nếu chúng hơn kém nhau hai đơn vị. Ví dụ 17 và 19 là hai số nguyên tố sinh đôi. Em hãy liệt kê các cặp số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 40.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào bảng các số nguyên tố 

Lời giải chi tiết

 Các cặp số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 40 là: (3;5);(5;7);(11;13);(17;19);(29;31).


Bình chọn:
4.7 trên 31 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 43