Giải Bài 2.27 trang 43 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Tìm số tự nhiên x không vượt quá 22 sao cho:
a) 100 - x chia hết cho 4
b) 18 + 90 + x chia hết cho 9

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tổng, hiệu của các số chia hết cho cùng 1 số a thì cũng chia hết cho a

Lời giải chi tiết

a) 100 - x chia hết cho 4. Mà 100 chia hết cho 4 nên x chia hết cho 4

Do đó x là bội của 4 và x là số tự nhiên

Ta có: B(4) = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24;…} 

Vì x không vượt quá 22 nên x  {0; 4; 8; 12; 16; 20}

Vậy x  {0; 4; 8; 12; 16; 20}.

b) 18 + 90 + x chia hết cho 9. Mà 18 và 90 chia hết cho 9 nên x chia hết cho 9

Do đó x là bội của 9 và x là số tự nhiên

Ta có: B(9) = {0; 9; 18; 27;…}

Vì x không vượt quá 22 nên x  {0; 9; 18}

Vậy x  {0; 9; 18}.


Bình chọn:
4.4 trên 31 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 43