Bài 2.23 trang 42 SBT đại số 10


Giải bài 2.23 trang 42 sách bài tập đại số 10. Tọa độ đỉnh của paranol...

Đề bài

Tọa độ đỉnh của paranol \(y =  - \dfrac{1}{2}{x^2} + 6x + 1\) là

A. \(I\left( {6;19} \right)\)

B. \(I\left( {6;17} \right)\)

C. \(I\left( { - 6; - 43} \right)\)

D. \(I\left( { - 6;41} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đồ thị của hàm số bậc hai \(y = a{x^2} + bx + c\) là một parabol có đỉnh là điểm \(I\left( { - \dfrac{b}{{2a}};\dfrac{{ - \Delta }}{{4a}}} \right)\)

Lời giải chi tiết

Ta có : \(a =  - \dfrac{1}{2};b = 6;c = 1\). Suy ra \( - \dfrac{b}{{2a}} = 6;\Delta  = {b^2} - 4ac = 38; - \dfrac{\Delta }{{4a}} = 19\).

Vậy đỉnh của parabol là \(I\left( {6;19} \right)\)

Đáp án đúng A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí