Giải Bài 1.59 trang 28 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Một phòng chiếu phim có 18 hàng ghế, mỗi hàng có 18 ghế. Giá một vé xem phim là

50 000 đồng.

a) Tối thứ Bảy, tất cả các vé đều được bán hết. Số tiền bán vé thu được là bao nhiêu?

b) Tối thứ Sáu, số tiền bán vé thu được là 10 550 000 đồng. Hỏi có bao nhiêu vé không

bán được?

c) Chủ Nhật còn 41 vé không bán được. Hỏi số tiền bán vé thu được là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Số vé bán được =  Số tiền thu được : giá mỗi vé.

- Số tiền thu được = Số vé bán được . giá mỗi vé.

- Số ghế của phòng chiếu phim bằng số vé nhiều nhất có thể bán được.

Lời giải chi tiết

Số ghế của phòng chiếu phim bằng số vé nhiều nhất có thể bán được và bằng:

    18.18 = 324 (ghế)

a) Số vé bán được trong tối thứ Sáu là:

     10 550 000 : 50 000 = 211 (vé)

b) Tối thứ Bảy tất cả các vé đều được bán hết, số tiền thu được là:

     324 . 50 000 = 16 200 000 (đồng)

c) Chủ nhật còn 41 vé không bán được, nên số vé đã bán là:

     324 - 41 = 283 (vé)
   Số tiền bán vé thu được là:

     283 . 50 000 = 14 150 000 (đồng)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập cuối chương I


Hỏi bài