Câu 2.76 trang 82 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao


Cho số n nguyên dương.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho số n nguyên dương.

LG a

Tính \({f^{\left( n \right)}}\left( x \right)\), biết rằng \(f\left( x \right) = \ln x\)

Phương pháp giải:

Chứng minh bằng phương pháp quy nạp toán học.

Lời giải chi tiết:

\({f^{\left( n \right)}}\left( x \right) = {{{{\left( { - 1} \right)}^{n - 1}}.\left( {n - 1} \right)!} \over x}\)

LG b

Tính \({f^{\left( n \right)}}\left( x \right)\), biết rằng \(f\left( x \right) = x\ln x\)

Phương pháp giải:

Vận dụng kết quả câu a)

Lời giải chi tiết:

\(f'\left( x \right) = 1 + \ln x;{f^{\left( n \right)}}\left( x \right) = {{{{\left( { - 1} \right)}^{n - 2}}\left( {n - 2} \right)} \over {{x^{n - 1}}}}\left( {n \ge 2} \right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD