Báo cáo Hoạt động thực hành và trải nghiệm Chủ đề Kế hoạch chi tiêu cá nhân và gia đình SGK Toán 6 Kết nối tri thức


Kế hoạch chi tiêu cá nhân và gia đình

NHIỆM VỤ HỌC SINH THỰC HIỆN Ở NHÀ

1. Các khoản chi tiêu của gia đình em trong một tuần

Khoản chi tiêu

Số tiền

Điện, nước

250 000

Ăn uống

1 000 000

Đi lại

130 000

Điện thoại, internet

100 000

Sách vở

70 000

Vật dụng

200 000

Giải trí, mua sắm

750 000

Dự phòng, tiết kiệm

1 250 000

Tổng

3 750 000

2. Phân chia và sắp xếp các khoản chi tiêu thành 3 hạng mục:

Hạng mục chi tiêu

Khoản chi

1)    Chi cố định thiết yếu

- Điện, nước

- Ăn uống

2)    Chi cần thiết nhưng có thể linh hoạt

- Đi lại

- Điện thoại, internet

- Sách vở

- Vật dụng

3)    Chi phát sinh

- Giải trí, mua sắm

- Dự phòng, tiết kiệm

3. Hoàn thành bảng phân tích

Hạng mục chi tiêu

Số tiền

Tỉ lệ (%)

1)    Chi cố định thiết yếu

1 250 000

33

2)    Chi cần thiết nhưng có thể linh hoạt

500 000

13

3)    Chi phát sinh

2 000 000

53

Tổng cộng

3 750 000 000

 

CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP DỰA VÀO VÍ DỤ THỰC TẾ BAN ĐẦU

1.Hoàn thành cột cuối trong bảng T.1

Khoản chi tiêu

Số tiền

Tỉ lệ (%)

Điện, nước

250 000

7

Ăn uống

1 000 000

27

Đi lại

130 000

3

Điện thoại, internet

100 000

3

Sách vở

70 000

2

Vật dụng

200 000

5

Giải trí, mua sắm

750 000

20

Dự phòng, tiết kiệm

1 250 000

33

Tổng

3 750 000

100

2. Chia các khoản chi trong bảng T.1 vào ba hạng mục

Hạng mục chi tiêu

Số tiền

Tỉ lệ (%)

1)    Chi cố định thiết yếu

5 000 000

33

2)    Chi cần thiết nhưng có thể linh hoạt

2 000 000

13

3)    Chi phát sinh

8 000 000

53

Tổng cộng

15 000 000

 

3. Theo em, các khoản chi của anh Bình còn có gì chưa hợp lí? Nên điều chỉnh thế nào?

Theo em, các khoản chi không phải chi cố định thiết yếu còn ở mức cao. Anh Bình cần giảm chi cần thiết nhưng có thể linh hoạt và chi phát sinh.


Bình chọn:
4.6 trên 33 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí