Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 1 : Ôn tập và bổ sung

Tự kiểm tra trang 23


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 23 VBT toán 3 Đề tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

416 + 208        692 – 235         271 + 444           627 – 363 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng hoặc trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

Tô màu \(\dfrac{1}{4}\) số bông hoa có trong mỗi hình :

Phương pháp giải:

- Đếm số bông hoa trong mỗi hình rồi chia cho 4.

- Tô màu vào số bông hoa bằng kết quả phép chia vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

 Một đội đồng diễn thể dục có 45 người xếp thành các hàng, mỗi hàng 5 người. Hỏi đội đó xếp được bao nhiêu hàng ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

5 người   : 1 hàng

45 người : ... hàng ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số người trong đội đồng diễn đó chia cho 5.

Lời giải chi tiết:

Đội đồng diễn đó xếp được số hàng là :

45 : 5 = 9 (hàng)

        Đáp số : 9 hàng. 

Bài 4

a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCDEG :

b) Đường gấp khúc trên có độ dài mấy mét ? 

Phương pháp giải:

a) Độ dài đường gấp khúc bằng tổng độ dài các đoạn thẳng AB; BC; CD; DE và EG.

b) Vận dụng kiến thức : 1m = 100m. 

Lời giải chi tiết:

a) Độ dài đường gấp khúc ABCDEG là :

  AB + BC + CD + DE + EG = 20 + 20 + 20 + 20 + 20 = 100 (cm)

             Đáp số : 100cm.

b) Đường gấp khúc trên có độ dài là 1m vì 100cm = 1m. 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 72 phiếu
 • Bài 16 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 21, 22 VBT toán 3 bài 16 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 15 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 20 VBT toán 3 bài 15 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 14 : Xem đồng hồ (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 18, 19 VBT toán 3 bài 14 : Xem đồng hồ (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 13 : Xem đồng hồ

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 17 VBT toán 3 bài 13 : Xem đồng hồ tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 12 : Ôn tập về giải toán

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 VBT toán 3 bài 12 : Ôn tập về giải toán tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay