Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 5 : Ôn tập cuối năm

Bài 162 : Ôn tập về đại lượng


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 91, 92 VBT toán 3 bài 162 : Ôn tập về đại lượng tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm :

7m 5cm … 7m

7m 5cm … 8m

7m 5cm … 750cm

 7m 5cm … 75cm

7m 5cm … 705cm 

Phương pháp giải:

- Vận dụng kiến thức : 1m = 100cm.

- Cách đổi số có hai đơn vị đo độ dài thành số có 1 đơn vị đo độ dài.

Ví dụ : 7m 5cm = 700cm + 5cm = 705cm.

- So sánh khi hai số có cùng đơn vị đo rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

7m 5cm > 7m

7m 5cm < 8m

7m 5cm < 750cm

7m 5cm > 75cm

7m 5cm = 705cm

Bài 2

Nhìn hình vẽ dưới đây rồi viết tiếp vào chỗ chấm :

- Quả lê cân nặng ……

- Quả táo cân nặng ……

- Quả lê nặng hơn quả táo là : …… 

Phương pháp giải:

- Tính tổng hai quả cân ở đĩa cân bên phải để tìm khối lượng của quả lê.

- Lấy khối lượng của quả cân ở đĩa cân bên phải trừ đi khối lượng của quả cân ở đĩa cân bên trái để tìm khối lượng của quả táo. 

- Lấy khối lượng của quả lê trừ đi khối lượng của quả táo.

Lời giải chi tiết:

- Quả lê cân nặng 600g

- Quả táo cân nặng 300g

- Quả lê nặng hơn quả táo là : 300g.

Bài 3

 a) Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng :

b) Nhìn đồng hồ rồi viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm :

Minh đi từ trường về nhà hết … phút. 

Phương pháp giải:

- Xác định số phút của từng thời điểm rồi vẽ thêm kim phút vào đồng hồ.

- Tìm khoảng thời gian trôi qua giữa hai thời điểm.

Lời giải chi tiết:

a)

b) Minh đi từ trường về đến nhà hết 20 phút. 

Bài 4

Châu có 10 000 đồng. Châu đã mua 3 quyển vở, giá mỗi quyển vở là 2500 đồng. Hỏi Châu còn lại bao nhiêu tiền ? 

Phương pháp giải:

- Tìm số tiền Châu đã tiêu.

- Tìm số tiền Châu còn lại. 

Lời giải chi tiết:

Châu mua 3 quyển vở hết số tiền là :

2500 ⨯ 3 = 7500 (đồng)

Châu còn lại số tiền là :

10 000 – 7500 = 2500 (đồng)

Đáp số : 2500 đồng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay