Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 4 : Các số đến 100 000

Bài 144 : Tiền Việt Nam


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 70,71 VBT toán 3 bài 144 : Tiền Việt Nam tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) : 

 

Phương pháp giải:

Tính tổng các tờ tiền trong từng ví rồi điền kết quả vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Bác Toàn mua 2 vé xem xiếc, mỗi vé giá 20 000 đồng. Sau đó bác mua xăng hết 50 000 đồng.

a) Hỏi bác Toàn đã tiêu hết tất cả bao nhiêu tiền ?

b) Bác Toàn có 100 000 đồng. Hỏi sau khi mua vé xem xiếc và mua xăng, bác Toàn còn bao nhiêu tiền ? 

Phương pháp giải:

a) Tìm số tiền để mua 2 vé xem xiếc

    Tính tổng số tiền để mua vé và mua xăng.

b) Lấy 100 000 đồng trừ đi số tiền vừa tìm được ở câu a. 

Lời giải chi tiết:

a) Số tiền bác Toàn mua 2 vé xem xiếc là:

          20000 x 2 = 40000 (đồng)

Số tiền bác Toàn mua vé xem xiếc và mua xăng (số tiền bác Toàn đã tiêu) là:

          40000 + 50000 = 90000 (đồng)

b) Số tiền bác Toàn còn lại là:

         100000 – 90000 = 10000 (đồng)

               Đáp số: a)  90000 đồng

                            b) 10000 đồng.

Bài 3

 Mỗi quyển vở giá 1500 đồng. Viết số tiền thích hợp vào ô trống :

 

Phương pháp giải:

Muốn tìm số tiền ta lấy 1500 đồng nhân với số quyển vở.  

Lời giải chi tiết:

Bài 4

 Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

 Điền số lượng các tờ tiền sao cho tổng giá trị các tờ tiền đó bằng số tiền cho trước. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 44 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay