Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 1 : Ôn tập và bổ sung

Bài 15 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 20 VBT toán 3 bài 15 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

Xác định vị trí của kim giờ và kim phút rồi đọc giờ mỗi đồng hồ.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Giải bài toán theo tóm tắt sau :

Tóm tắt

Có               : 5 thuyền

Mỗi thuyền   : 4 người

Tất cả          : … người ? 

Phương pháp giải:

 Muốn tìm lời giải ta lấy số người của mỗi thuyền nhân với số thuyền đã cho.

Lời giải chi tiết:

Tất cả có số người là :

4 ⨯ 5 = 20 (người)

        Đáp số : 20 người. 

Bài 3

Phương pháp giải:

- Đếm số quả cam trong mỗi hình rồi thực hiện phép chia cho 3 (hoặc 5).

- Khoanh số quả cam bằng kết quả phép chia vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 4

Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm :

a) 3 ⨯ 5 … 3 ⨯ 6

    3 ⨯ 5 … 3 ⨯ 4

b) 3 ⨯ 5 … 5 ⨯ 3

    4 ⨯ 6 … 6 ⨯ 4

c) 20 : 4 … 20 : 5

   20 : 4 … 20 : 2 

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của các vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 a) 3 ⨯ 5 < 3 ⨯ 6

     3 ⨯ 5 > 3 ⨯ 4

b) 3 ⨯ 5 = 5 ⨯ 3

    4 ⨯ 6 = 6 ⨯ 4

c) 20 : 4 > 20 : 5

   20 : 4 < 20 : 2

Bài 5

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Đồng hồ chỉ :

Phương pháp giải:

- Xem giờ đồng hồ đang chỉ.

- Đọc các câu đã cho rồi điền Đ hoặc S vào ô trống thích hợp. 

Lời giải chi tiết:

 Đồng hồ có kim giờ chỉ gần số 3; kim phút chỉ vào số 10 là : 2 giờ 50 phút hoặc 3 giờ kém 10 phút.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu
 • Bài 16 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 21, 22 VBT toán 3 bài 16 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Tự kiểm tra trang 23

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 23 VBT toán 3 Đề tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 14 : Xem đồng hồ (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 18, 19 VBT toán 3 bài 14 : Xem đồng hồ (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 13 : Xem đồng hồ

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 17 VBT toán 3 bài 13 : Xem đồng hồ tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 12 : Ôn tập về giải toán

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 VBT toán 3 bài 12 : Ôn tập về giải toán tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay