Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 3 : Các số đến 10 000

Bài 100 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 17 VBT toán 3 bài 100 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

Phương pháp giải:

Trừ nhẩm các chữ số khác 0 cùng hàng, viết thêm một số chữ số 0 vào sau kết quả vừa tìm được rồi điền vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính :

6480 – 4572

7555 – 6648

9600 – 588 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số cùng hàng thẳng cột với nhau. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tìm x :

a) x + 7500 = 8500

b) 8400 – x = 400 

Phương pháp giải:

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết:

a) x + 7500 = 8500

               x = 8500 - 7500

               x = 1000

b) 8400 – x = 400

               x = 8400 - 400

               x = 8000

Bài 4

Một siêu thị có 3650kg cá, buổi sáng bán được 1800kg cá, buổi chiều bán được 1150kg cá. Hỏi siêu thị đó còn bao nhiêu ki-lô-gam cá ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Tất cả              : 3650kg

Buổi sáng bán  : 1800kg

Buổi chiều bán : 1150kg

Còn lại            : ... kg ?

- Tìm khối lượng cá bán được trong buổi sáng và buổi chiều.

- Lấy khối lượng cá siêu thị có lúc đầu trừ đi khối lượng cá đã bán được.

Lời giải chi tiết:

Cách 1: 

Cả ngày siêu thị bán được số ki-lô-gam cá là :

     1800 + 1150 = 2950 (kg)

Siêu thị còn lại số ki-lô-gam cá là :

     3650 – 2950 = 700 (kg)

                Đáp số : 700kg.

Cách khác :

Số ki-lô-gam cá sau khi bán buổi sáng còn lại là :

       3650 – 1800 = 1850 (kg)

Số ki-lô-gam cá siêu thị đó còn lại sau buổi chiều là :

       1850 – 1150 = 700 (kg)

                  Đáp số : 700kg. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 40 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay