Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bài 69 : Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79, 80 VBT toán 3 bài 69 : Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính :

639 : 3            492 : 4             305 : 5              179 : 6 

Phương pháp giải:

Lấy các chữ số của số bị chia chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

 Số ?

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

667

6

 

 

849

7

 

 

358

5

 

 

429

8

 

 

Phương pháp giải:

Lấy số bị chia chia cho số chia rồi điền thương và số dư vào bảng.

Lời giải chi tiết:

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

667

6

111

1

849

7

121

2

358

5

71

3

429

8

53

5

Bài 3

Có 405 gói kẹo xếp đều vào 9 thùng. Hỏi mỗi thùng bao nhiêu gói kẹo ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy số gói kẹo chia cho 9. 

Lời giải chi tiết:

Mỗi thùng có số gói kẹo là :

405 : 9 = 45 (gói)

      Đáp số : 45 gói. 

Bài 4

Viết (theo mẫu) :

Số đã cho

184m

296kg

368l

Giảm 8 lần

184 : 8 = 23 (m)

 

 

Giảm 4 lần

184 : 4 = 46 (m)

 

 

Phương pháp giải:

Một số giảm đi n lần thì ta lấy số đó chia cho số lần.

Lời giải chi tiết:

Số đã cho

184m

296kg

368l

Giảm 8 lần

184 : 8 = 23 (m)

296kg : 8 = 37kg

368l : 8 = 46l

Giảm 4 lần

184 : 4 = 46 (m)

296kg : 4 = 74kg

368l : 4 = 92l

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 74 phiếu
 • Bài 70 : Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 5,6 VBT toán 3 bài 70 : Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 71 : Giới thiệu bảng nhân

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 81, 82 VBT toán 3 bài 71 : Giới thiệu bảng nhân tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 72 : Giới thiệu bảng chia

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 82, 83 VBT toán 3 bài 72 : Giới thiệu bảng chia tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 73 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 83, 84 VBT toán 3 bài 73 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 74 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 84, 85 VBT toán 3 bài 74 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay