Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 3 : Các số đến 10 000

Bài 97 : Phép cộng các số trong phạm vi 10 000


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 14 VBT toán 3 bài 97 : Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính :

Phương pháp giải:

Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính :

6823 + 2459

4648 + 637

9182 + 618 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các chữ số cùng hàng lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Thôn Đông có 2573 người, thôn Đoài có 2719 người. Hỏi cả hai thôn có bao nhiêu người ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy số người của thôn Đông cộng với số người của thôn Đoài. 

Lời giải chi tiết:

Cả hai thôn có số người là :

2573 + 2719 = 5292 (người)

Đáp số : 5292 người. 

Bài 4

Xác định trung điểm M, N, P, Q của mỗi cạnh hình chữ nhật ABCD, biết rằng độ dài hai đoạn thẳng AC và BD bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn thẳng đó. Hãy ghi tên các đoạn thẳng có độ dài bằng nhau.

Phương pháp giải:

- Dùng thước kẻ, đo và tìm trung điểm của mỗi cạnh.

- Vận dụng kiến thức: "Trung điểm của một đoạn thẳng thì cách đều hai điểm đầu mút của đoạn thẳng đó" để liệt kê các đoạn thẳng bằng nhau có trong hình.

Lời giải chi tiết:

Các đoạn thẳng có độ dài bằng nhau là : AB = CD; AD = BC; AC = BD; AM = MB; BN = NC; CP = PD ; DQ = QA; AO = OC = OB = OD. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 84 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay