Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 1 : Ôn tập và bổ sung

Bài 2 : Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 VBT toán 3 bài 2: Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

a) 500 + 400         b) 700 + 50           c) 300 + 40 + 6

    900 – 400             750 – 50                300 + 40

    900 – 500             750 – 700              300 + 6 

Phương pháp giải:

a) Cộng hoặc trừ các chữ số hàng trăm rồi viết thêm hai chữ số 0 vào tận cùng kết quả vừa tìm được.

b) Cộng hoặc trừ nhẩm các chữ số cùng hàng.

c) Cộng các hàng lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) 500 + 400 = 900

    900 – 400 = 500

    900 – 500 = 400

b) 700 + 50 = 750

    750 – 50 = 700

    750 – 700 = 50

c) 300 + 40 + 6 = 346

    300 + 40 = 340

    300 + 6 = 306

Bài 2

Đặt tính rồi tính 

275 + 314             667 – 317            524 + 63           756 – 42 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng hoặc trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

Trường Tiểu học Thắng Lợi có 350 học sinh nam, số học sinh nữ của trường đó nhiều hơn số học sinh nam là 4 học sinh. Hỏi Trường Tiểu học Thắng Lợi có bao nhiêu học sinh nữ? 

Phương pháp giải:

  Tóm tắt

Nam              : 350 học sinh

Nữ nhiều hơn : 4 học sinh

Nữ có            : … học sinh ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh nam cộng thêm với 4.

Lời giải chi tiết:

Trường Tiểu học Thắng Lợi có số học sinh nữ là :

350 + 4 = 354 (học sinh)

Đáp số : 354 học sinh.

Bài 4

Trại chăn nuôi có 800 con gà, số vịt ít hơn số gà là 600 con. Hỏi trại đó có bao nhiêu con vịt ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy số con gà trừ đi 600.

Lời giải chi tiết:

Trại chăn nuôi đó có số con vịt là :

800 – 600 = 200 (con) 

             Đáp số : 200 con.

Bài 5

Với ba số 542, 500, 42 và các dấu + , − , =, em viết được các phép tính đúng là : .............. 

Phương pháp giải:

 Dùng các số và phép tính, viết thành các phép tính đúng.

Lời giải chi tiết:

500 + 42 = 542

42 + 500 = 542

542 – 42 = 500

542 – 500 = 42

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 22 phiếu
 • Bài 3 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 5 VBT toán 3 bài 3: Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 4 : Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 VBT toán 3 bài 4: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 5 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 7 VBT toán 3 bài 5 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 6 : Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 8 VBT toán 3 bài 6: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 7 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 VBT toán 3 bài 7 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay