Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bài 60 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 70 VBT toán 3 bài 60 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Số lớn

12

20

30

30

56

56

Số bé

3

4

5

6

7

8

Số lớn gấp mấy lần số bé ?

4

 

 

 

 

 

Số bé bằng một phần mấy số lớn ?

\(\dfrac{1}{ 4}\) 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số lớn gấp số bé mấy lần thì ta lấy số lớn chia cho số bé.

- Biết số lớn gấp số bé mấy lần, từ đó trả lời số bé bằng một phần mấy số lớn.

Lời giải chi tiết:

Số lớn

12

20

30

30

56

56

Số bé

3

4

5

6

7

8

Số lớn gấp mấy lần số bé ?

4

5

6

5

8

7

Số bé bằng một phần mấy số lớn ?

 \(\dfrac{1}{ 4}\)

 \(\dfrac{1}{ 5}\)

\(\dfrac{1}{ 6}\)

\(\dfrac{1}{ 5}\)

 \(\dfrac{1}{ 8}\)

\(\dfrac{1}{7}\)

 

Bài 2

Có 6 con gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 24 con. Hỏi số gà trống bằng một phần mấy số gà mái ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

- Tìm số con gà mái : Lấy số gà trống cộng với 24.

- Lấy số gà mái chia cho số gà trống rồi trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Có số gà mái là :

6 + 24 = 30 (con)

Số gà mái gấp số gà trống số lần là :

30 : 6 = 5 (lần)

Vậy số gà trống bằng  \(\dfrac{1}{5}\) số gà mái. 

Đáp số : \(\dfrac{1}{5}\). 

Bài 3

Một bến xe có 40 ô tô, sau đó có \(\dfrac{1}{8}\) số ô tô rời bến xe. Hỏi ở bến xe còn lại bao nhiêu ô tô ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

- Tìm số xe đã rời bến : Lấy số ô tô trong bến xe chia cho 8.

- Lấy số ô tô ở bến lúc đầu trừ đi số xe đã rời bến. 

Lời giải chi tiết:

Số ô tô rời bến xe là :

40 : 8 = 5 (ô tô)

Trong bến xe có số ô tô còn lại là :

40 – 5 = 35 (ô tô)

Đáp số : 35 ô tô. 

Bài 4

Cho 6 hình tam giác, mỗi hình như hình bên :

Hãy xếp thành hình sau :

 

Phương pháp giải:

 Chia hình tứ giác thành các hình tam giác giống với hình tam giác đã cho; từ đó tìm được cách xếp hình thích hợp.

Lời giải chi tiết:

 

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 30 phiếu
 • Bài 61 : Bảng nhân 9

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 71 VBT toán 3 bài 61 : Bảng nhân 9 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 62 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 72 VBT toán 3 bài 62 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 63 : Gam

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 73, 74 VBT toán 3 bài 63 : Gam tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 64 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 74, 75 VBT toán 3 bài 64 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 65 : Bảng chia 9

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 75, 76 VBT toán 3 bài 65 : Bảng chia 9 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay