Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bài 75 : Làm quen với biểu thức


Giải bài tập 1, 2, 3 trang 85 VBT toán 3 bài 75 : Làm quen với biểu thức tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính rồi viết vào chỗ chấm (theo mẫu) :

a) 284 + 10 = 294

Giá trị của biểu thức 284 + 10 là 294.

b) 261 – 100 = ….

Giá trị của biểu thức 261 – 100 là …..

c) 22 ⨯ 3 = …..

Giá trị của biểu thức ………. là …….

d) 84 : 2 = …..

Giá trị của biểu thức ………. là …….. 

Phương pháp giải:

Tính giá trị của biểu thức rồi điền vào chỗ trống theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

a) 284 + 10 = 294

Giá trị của biểu thức 284 + 10 là 294.

b) 261 – 100 = 161

Giá trị của biểu thức 261 – 100 là 161

c) 22 ⨯ 3 = 66

Giá trị của biểu thức 22 ⨯ 3 là 66

d) 84 : 2 = 42

Giá trị của biểu thức 84 : 2 là 42

Bài 2

Nối mỗi biểu thức với giá trị của nó (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

- Tính giá trị biểu thức của vế trái.

- Nối với kết quả thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

 Viết số thích hợp vào ô trống :

Biểu thức

60 : 2

30 ⨯ 4

162 – 10 + 3

175 + 2 + 20

147 : 7

Giá trị của biểu thức

 

 

 

 

 

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của biểu thức.

- Điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Biểu thức

60 : 2

30 ⨯ 4

162 – 10 + 3

175 + 2 + 20

147 : 7

Giá trị của biểu thức

30

120

155

197

21

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 30 phiếu
 • Bài 76 : Tính giá trị của biểu thức

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 86 VBT toán 3 bài 76 : Tính giá trị của biểu thức tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 77 : Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 87 VBT toán 3 bài 77 : Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 78 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 88 VBT toán 3 bài 78 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 79 : Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 VBT toán 3 bài 79 : Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 80 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 91 VBT toán 3 bài 80 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay