Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 1 : Ôn tập và bổ sung

Bài 10 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 12 VBT toán 3 bài 10 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính :

a) 4 ⨯ 7 + 222          b) 40 : 5 + 405          c) 200 ⨯ 2 : 2 

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) 4 ⨯ 7 + 222 = 28 + 222

                      = 250

b) 40 : 5 + 405 = 8 + 405

                       = 413

c) 200 ⨯ 2 : 2 = 400 : 2

                     = 200

Bài 2

Tô màu \(\dfrac{1}{3}\) số con vịt :

Phương pháp giải:

- Đếm số con vịt của từng hình rồi chia cho 3.

- Tô màu vào số con vịt bằng kết quả phép chia vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

 Mỗi con thỏ có 2 cái tai và 4 cái chân. Hỏi 5 con thỏ có:

a) Bao nhiêu cái tai ?

b) Bao nhiêu cái chân ?

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số cái tai ta lấy 2 nhân với 5.

- Muốn tìm số cái chân ta lấy 4 nhân với 5.

Lời giải chi tiết:

a) 5 con thỏ có số cái tai là :

       2 ⨯ 5 = 10 (tai)

b) 5 con thỏ có số cái chân là :

      4 ⨯ 5 = 20 (chân)

          Đáp số : a) 10 tai thỏ

                       b) 20 chân thỏ.

Bài 4

Xếp 4 hình tam giác thành hình “cái mũ” :

Phương pháp giải:

 Chia hình cái mũ thành các hình tam giác giống với hình đã cho rồi xếp hình.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 5

Với các số 2, 4, 8 và dấu ⨯, :, =, em viết được phép tính đúng là : ...............

Phương pháp giải:

Viết 2 phép tính nhân và 2 phép tính chia từ các số và phép tính đã cho.

Lời giải chi tiết:

2 ⨯ 4 = 8              4 ⨯ 2 = 8

8 : 2 = 4               8 : 4 = 2 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 19 phiếu
 • Bài 11 : Ôn tập về hình học

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 13,14 VBT toán 3 bài 11 : Ôn tập về hình học tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 12 : Ôn tập về giải toán

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 VBT toán 3 bài 12 : Ôn tập về giải toán tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 13 : Xem đồng hồ

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 17 VBT toán 3 bài 13 : Xem đồng hồ tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 14 : Xem đồng hồ (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 18, 19 VBT toán 3 bài 14 : Xem đồng hồ (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 15 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 20 VBT toán 3 bài 15 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay