Vở bài tập Toán 3 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bài 34 : Bảng chia 7


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 43 VBT toán 3 bài 34 : Bảng chia 7 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

21 : 7          28 : 7          63 : 7               70 : 7

14 : 7           35 : 7          56 : 7              60 : 6

7 : 7            42 : 7           49 : 7             50 : 5 

Phương pháp giải:

Nhẩm bảng chia trong phạm vi 7 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

21 : 7 = 3          28 : 7 = 4         63 : 7 = 9        70 : 7 = 10

14 : 7 = 2          35 : 7 = 5         56 : 7 = 8        60 : 6 = 10

7 : 7 = 1            42 : 7 = 6         49 : 7 = 7        50 : 5 = 10

Bài 2

Tính nhẩm :

7 ⨯ 2          7 ⨯ 4            7 ⨯ 6          7 ⨯ 3

2 ⨯ 7          4 ⨯ 7            6 ⨯ 7          3 ⨯ 7

14 : 7         28 : 7           42 : 7        21 : 7

14 : 2         28 : 4           42 : 6        21 : 3 

Phương pháp giải:

 Nhẩm bảng nhân và chia đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

7 ⨯ 2 = 14          7 ⨯ 4 = 28        7 ⨯ 6 = 42           7 ⨯ 3 = 21

2 ⨯ 7 = 14         4 ⨯ 7 = 28         6 ⨯ 7 = 42           3 ⨯ 7 = 21

14 : 7 = 2          28 : 7 = 4          42 : 7 = 6           21 : 7 = 3

14 : 2 = 7          28 : 4 = 7          42 : 6 = 7           21 : 3 = 7

Bài 3

Có 35l dầu chia đều vào 7 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít dầu đã cho chia cho 7.

Lời giải chi tiết:

Mỗi can có số lít dầu là :

35 : 7 = 5 (l)

           Đáp số : 5l. 

Bài 4

 Có 35l dầu chia vào các can, mỗi can có 7l dầu. Hỏi có bao nhiêu can dầu ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít dầu chia cho 7.

Lời giải chi tiết:

Có số can dầu là :

35 : 7 = 5 (can)

                Đáp số : 5 can. 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài