Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 4 : Các số đến 100 000

Bài 132 : So sánh các số trong phạm vi 100 000


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 57 VBT toán 3 bài 132 : So sánh các số trong phạm vi 100 000 tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Điền dấu \(<, =, >\) thích hợp vào chỗ chấm :

a) \(2543 ... 2549\)

    \(7000 ... 6999\)

    \(4271 ... 4271\)

    \(26\; 513 ... 26 \;517\)

    \(100 \;000 ... 99\; 999\)

    \(99 999 ... 9999\)

b) \(27\; 000 ... 30\; 000\)

    \(8000 ... 9000 – 2000\)

    \(43\; 000 ... 42\; 000 + 1000\)

    \(86 \;005 ... 86\; 050\)

    \(72\; 100 ... 72\; 099\)

    \(23\; 400 ... 23\; 000 + 400\) 

Phương pháp giải:

- Số có ít chữ số hơn thì bé hơn.

- Hai số có cùng chữ số thì so sánh các chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) \(2543< 2549\)

    \(26\; 513 < 26\; 517\)

    \(7000 > 6999\)

    \(100\; 000 > 99\; 999\)

    \(4271 = 4271\)

    \(99\; 999>9999\)

b) \(27\; 000 < 30\; 000\)

    \(86\; 005 < 86\; 050\)

    \(8000 > 9000 – 2000\)

    \(72\; 100 > 72\; 099\)

    \(43\; 000 = 42\; 000 + 1000\)

    \(23\; 400 = 23\; 000 + 400\)

Bài 2

a) Khoanh vào số lớn nhất :

\(54\; 937;\)            \(73\; 945;\)

\(39\; 899;\)            \(73\; 954\)

b) Khoanh vào số bé nhất :

\(65\; 048;\)            \(80\; 045;\)

\(50\; 846;\)            \(48\; 650\) 

Phương pháp giải:

 So sánh các số rồi khoanh tròn vào đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

a) Số lớn nhất: \(73\; 954\).

b) Số bé nhất: \(48\; 650\).

Bài 3

a) Các số \(20\; 630 ; 60\; 302 ; 30\; 026 ;\) \(36\; 200\) viết theo thứ tự từ bé đến lớn là :...

b) Các số \(47\; 563 ; 36\; 574 ; 35\; 647 ;\)\( 65\; 347\) viết theo thứ tự từ lớn đến bé là :... 

Phương pháp giải:

 So sánh các số rồi sắp xếp theo thứ tự.

Lời giải chi tiết:

a) Các số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là 20 630, 30 026, 36 200, 60 302

b) Các số viết theo thứ tự từ lớn đến bé là 65 347, 47 563, 36 574, 35 647

Bài 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Số lớn nhất trong các số : \(49\; 376 ;\)\( 49\; 736 ; 38 \;999 ; 48\; 987\) là:

A. \(49\; 376\)                                   B. \(49\; 736\)

C. \(38\; 999\)                                   D. \(48\; 987\)

Phương pháp giải:

So sánh các số rồi chọn đáp án đúng nhất. 

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án B. \(49\; 736\). 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.