Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 1 : Ôn tập và bổ sung

Bài 4 : Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 VBT toán 3 bài 4: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính :

a) 326 + 135         417 + 206         208 + 444        622 + 169        555 + 407

b) 623 + 194         761 + 173         277 + 441        362 + 584        555 + 273 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng cộng các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

Đặt tính rồi tính :

615 + 207          326 + 80            417 + 263              156 + 472 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

Tính độ dài đường gấp khúc NOP :

Phương pháp giải:

 Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta tìm tổng độ dài các cạnh NO và OP.

Lời giải chi tiết:

Độ dài đường gấp khúc NOP là :

215 + 205 = 420 (cm)

         Đáp số : 420cm. 

Bài 4

Số ?

400cm + ….. cm = 800cm

….. cm + 200cm = 800cm

800cm + ….. cm = 800cm 

Phương pháp giải:

Muốn tìm số còn thiếu em lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Cách khác : Nhẩm nhanh phép cộng các số tròn trăm rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

400cm + 400cm = 800cm

600cm + 200cm = 800cm

800cm + 0cm = 800cm

Bài 5

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

 

Phương pháp giải:

 Kiểm tra cách đặt tính và tính của các phép toán đã cho rồi điền Đ hoặc S vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

   Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu
 • Bài 5 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 7 VBT toán 3 bài 5 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 6 : Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 8 VBT toán 3 bài 6: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 7 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 VBT toán 3 bài 7 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 8 : Ôn tập các bảng nhân

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 VBT toán 3 bài 8:Ôn tập các bảng nhân tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 9 : Ôn tập các bảng chia

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 11 VBT toán 3 bài 9 : Ôn tập các bảng chia tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay