Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 5 : Ôn tập cuối năm

Bài 164 : Ôn tập về hình học (tiếp theo)


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 93, 94 VBT toán 3 bài 164 : Ôn tập về hình học (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết tiếp vào chỗ chấm :

- Diện tích hình A là : … cm2

- Diện tích hình B là : …

- Diện tích hình C là : …

- Diện tích hình D là : …

- Hai hình có diện tích bằng nhau là : …

- Trong các hình đã cho, hình có diện tích lớn nhất là : … 

Phương pháp giải:

- Đếm số lượng ô vuông đơn vị của mỗi hình.

- So sánh rồi hoàn thành câu.

Lời giải chi tiết:

- Diện tích hình A là : 6cm2

- Diện tích hình B là : 6cm2

- Diện tích hình C là : 9cm2

- Diện tích hình D là : 8cm2

- Hai hình có diện tích bằng nhau là : hình A và hình B.

- Trong các hình đã cho, hình có diện tích lớn nhất là : hình C.

Bài 2

Hình vuông MNPQ và hình chữ nhật ABCD đều được ghép từ 16 miếng bìa hình vuông cạnh 2cm (như hình vẽ).

a) Viết tiếp vào chỗ chấm :

- Độ dài cạnh hình vuông là : …

- Chiều rộng hình chữ nhật là : …

- Chiều dài hình chữ nhật là : …

b) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Phương pháp giải:

- Đếm số ô vuông rồi tính độ dài cạnh hình vuông.

- Đếm số ô vuông rồi tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật.

- Tính chu vi và diện tích của hình vuông và hình chữ nhật.

- So sánh rồi điền Đ hoặc S vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

a)

- Độ dài cạnh hình vuông là : 8cm

- Chiều rộng hình chữ nhật là : 4cm

- Chiều dài hình chữ nhật là : 16cm.

b)

Bài 3

Tính diện tích hình H có kích thước ghi trên hình vẽ :

Phương pháp giải:

- Chia hình đã cho thành hình vuông và hình chữ nhật.

- Tính diện tích hình vuông và hình chữ nhật.

- Diện tích hình H bằng tổng diện tích của hình vuông và hình chữ nhật. 

Lời giải chi tiết:

Gọi hình H có các đỉnh theo thứ tự A, B, C, D, E, F, G, H, I.

Diện tích hình H = diện tích ABCI + diện tích HDEG.

Diện tích hình AGCI là : 3 ⨯ 3 = 9 (cm2)

Diện tích hình HDEG là : 3 ⨯ 9 = 27 (cm2)

Diện tích hình H là : 9 + 27 = 36 (cm2)

Đáp số : 36cm2

Bài 4

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau :

Hãy xếp thành hình dưới đây : 

  

Phương pháp giải:

- Chia hình cần xếp thành các hình tam giác bằng với tam giác cho trước.

- Từ đó xếp hình tam giác thành hình theo yêu cầu. 

Lời giải chi tiết:

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 26 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay