Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bài 68 : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 78, 79 VBT toán 3 bài 68 : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính :

97 : 2           88 : 3            93 : 6             87 : 7 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia các số có hai chữ số cho số có một chữ số.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 2

Đặt tính rồi tính :

85 : 2           99 : 4            87 : 5            77 : 3 

Phương pháp giải:

- Đặt tính phép chia.

- Tính : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Có 34 con thỏ nhốt vào các chuồng, mỗi chuồng có không quá 6 con thỏ. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chuồng để nhốt hết số thỏ đó ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Không quá 6 con : 1 chuồng

34 con               : ít nhất .... chuồng?

Thực hiện phép chia 34 cho 6, nếu phép chia có dư thì cần thêm 1 đơn vị vào kết quả.

Lời giải chi tiết:

 Ta có: 34 : 6 = 5 chuồng (dư 4 con thỏ)

Còn 4 con thỏ nên cần thêm 1 cái chuồng nữa.

Vậy số chuồng cần ít nhất là :

5 + 1 = 6 (chuồng)

Đáp số : 6 chuồng.

Bài 4

Vẽ hình tam giác ABC có một góc vuông : 

Phương pháp giải:

 Dùng ê ke và bút chì, vẽ tam giác có một góc vuông.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 5

 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Đồng hồ chỉ :

A. 6 giờ 4 phút               B. 6 giờ 40 phút

C. 6 giờ 20 phút             D. 4 giờ 6 phút  

Phương pháp giải:

 Quan sát vị trí kim giờ và kim phút đang chỉ rồi đọc giờ của đồng hồ.

Lời giải chi tiết:

Đồng hồ có kim giờ chỉ qua số 6 một chút; kim phút chỉ vào số 4 nên đồng hồ đang chỉ 6 giờ 20 phút.

Chọn đáp án C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 32 phiếu
 • Bài 69 : Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79, 80 VBT toán 3 bài 69 : Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 70 : Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 5,6 VBT toán 3 bài 70 : Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 71 : Giới thiệu bảng nhân

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 81, 82 VBT toán 3 bài 71 : Giới thiệu bảng nhân tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 72 : Giới thiệu bảng chia

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 82, 83 VBT toán 3 bài 72 : Giới thiệu bảng chia tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 73 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 83, 84 VBT toán 3 bài 73 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay